3 Mayıs 2012 Perşembe

Galatasaray 105 ve 58. Maddenin Kaldırılması İçin Başvuruda Bulundu

Galatasaray Spor Kulübü şikeyle ilgili konuşmaktan ziyade adım atmayı tercih eden yapısını sürdürerek 105. maddenin kaldırılması için Tahkime başvurdu. İlk önce TFF'ye ihtarname göndererek Avrupa yolunda yerini sağlamlaştırmaya çalışırken bir yandan da diğer kulüplerin aklına gelmeyen bir yöntemi kullanarak yasal süreci işletmeye çalışıyor. 105 ve 58.nci madde ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun Profesyonel Disiplin Talimatının 58. maddesinin değiştirilmesi ve yine aynı talimata 105. maddenin eklenmesine yönelik kararına karşı Galatasaray Sportif ve Sınai Yatırımlar A.Ş kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Tahkim Kurulu nezdinde talepte bulunmuştur.
Tahkim kurulu nezdinde yapılmış olan talepte;
1- TFF Yönetim Kurulu düzenlemelerinin, UEFA; kurallarına, düzenlemelerine ve talimatlarına aykırı olduğu,
2- UEFA'nın TFF nin 58. maddede değişiklik yapma isteğine , "Genel Kurulda onaylanması şartı ile" izin verdiği,
3-Yapılan Genel Kurulda değişiklik talebinin reddedildiği,
4-Buna rağmen Yönetim Kurulunun 58. maddeyi değiştirmesinin "Karar almada en üst organ olan Genel Kurulun iradesine ters bir işlem olduğu,
5-Bu şekilde TFF Yönetim Kurulunun hem TFF statüsüne hem UEFA nın somut olaydaki talimatına,hem de UEFA statüleriyle Disiplin Talimatlarına aykırı davrandığı ifade edilmiştir.
6- Yine TFF Yönetim Kurulunun 105. madde "cezaların ertelenmesine ilişkin" düzenlemesinin her ne kadar UEFA disiplin talimatının "15bis"  maddesinden esinlendiği gözükse de, UEFA disiplin talimatının bu maddesinin aynı talimatının 15. Maddesindeki "Kişilere İlişkin Yaptırımlar" maddesinin devamı niteliğinde olduğu,
7- Oysaki TFF Yönetim Kurulunun düzenlemesi ile bu ertelemelerin Kurumlar aleyhinde alınacak cezai kararlara da uygulanabileceği,
8-Halbuki Futbolda bir kurumun veya bir kulübün aleyhine verilecek olan, ve neticesinde bir hak kaybına sebep olacak cezaların, bir başka kurum veya kulübün hak kazanımı olarak tezahür edeceği, cezanın ertelenmesi nedeniyle hak kazanımı sağlayamayacak olan kurum veya kulübün haklarının zayi olacağı,
9- Bu şekilde toplumdaki adalet duygusunun zedeleneceği belirtilmiştir.
10-Aynı başvuruda TFF Yönetim Kurulu düzenlemelerinin kişiye özel af niteliğinde olduğu, bunun evrensel hukuk kurallarına aykırılığı ve sporun genel prensiplerinden olan "Oyun ve Ligler Başladıktan Sonra Kural Değişmez" ilkesine aykırı olması sebebiyle de hem genel hukuka hem de FIFA, UEFA ve TFF düzenlemelerine aykırı olması sebebiyle iptali gerektiği ifade edilmiştir. 

Kamuoyuna Duyuru
Galatasaray Spor Kulübü

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder